Обект:  Детска градина в с. Мост
Местоположение:  с. Мост, общ. Кърджали
Характеристики:  РЗП: 778 кв.м.
Допълнителна информация:  Инвеститор: Община Кърджали; Проект:2009 г.