Обект:  Ритуален дом в гробищен парк Кърджали
Местоположение:  гр. Кърджали
Характеристики:  РЗП: 850 кв.м.
Допълнителна информация:  Инвеститор: Община Кърджали, проект: 2009г.