Обект:  Офис сграда с активен партер на “Пътстройинженеринг”
Местоположение:  гр. Кърджали
Характеристики:  РЗП 3200м2
Допълнителна информация:  изготвен през 2006 г.