Обект:  Бизнес-парк Кърджали-предложение за застройка на група север-кв.76-бивш казармен терен
Местоположение:  гр. Кърджали
Характеристики:  РЗП - 20000 м2
Допълнителна информация:  изготвен през 2005г.