Обект:  Реконструкция на кинокомплекс "Орфей" в търговски и развлекателен център
Местоположение:  гр. Кърджали
Характеристики:  РЗП 7800 кв.м.
Допълнителна информация:  2003г.