Обект:  Търговски център "Всичко за дома"
Местоположение:  гр. Кърджали
Допълнителна информация:  Проект: 2020г.