Обект:  Младежки център
Местоположение:  гр. Кърджали
Допълнителна информация:  Проект: 2019г.