Обект:  Мотел по пътя за Маказа
Допълнителна информация:  Проект: 2019г.