Обект:  Медицински център
Местоположение:  гр. Пазарджик
Допълнителна информация:  Проект: 2018г.