Обект:  Аквапарк с хотел
Местоположение:  с.Баните, обл.Смолян
Допълнителна информация:  Проект: 2019г.