Обект:  Хотел
Местоположение:  гр. Кърджали
Допълнителна информация:  Проект: 2018г.