Обект:  Хотел
Местоположение:  гр. Свиленград
Допълнителна информация:  Проект: 2017г.