Обект:  Хотел
Местоположение:  гр. Ардино
Допълнителна информация:  Проект: 2015