Обект:  Aвтогара в гр. Ардино
Допълнителна информация:  Проект: 2014г.