Обект:  Търговски център с хотел
Местоположение:  гр. Кърджали
Допълнителна информация:  Проект: 2015 г.