Обект:  Реконструкция на кино Орфей за търговско развлекателен център
Местоположение:  гр. Кърджали
Допълнителна информация:  Реализация: 2006г.