Обект:  Офис сграда на "Глобал нет"
Местоположение:  гр. Кърджали
Допълнителна информация:  Реализация: 2019г.