Обект:  Резиденция на яз. Кърджали
Местоположение:  с. Главатарци
Допълнителна информация:  Реализация: 2012г.