Обект:  Пешеходен мост над р. Арда с панорамна кула
Местоположение:  гр. Кърджали
Допълнителна информация:  Проект: 2014г.