Обект:  Складова база на фирма "БЕХИ"
Местоположение:  гр. Кърджали
Допълнителна информация:  Проект: 2019г.